Vol 10, No 5 (May 2021): Gland Surgery

Original Article

Carbon nanoparticle-guided intraoperative lymph node biopsy predicts the status of lymph nodes posterior to right recurrent laryngeal nerve in cN0 papillary thyroid carcinoma
Yuwei Ling, Lina Zhang, Kaifu Li, Ye Zhao, Jing Zhao, Luyao Jia, Yajun Wang, Hua Kang
Head-to-head comparison between FOLFIRINOX and gemcitabine plus nab-paclitaxel in the neoadjuvant chemotherapy of localized pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis
Rong Tang, Qingcai Meng, Wei Wang, Chen Liang, Jie Hua, Jin Xu, Xianjun Yu, Si Shi
A new anesthesia scheme for parathyroidectomy under neuromonitoring: a retrospective cohort study
Danyang Wang, Linlin Li, Chunlu Zhang, Feng Liang, Peng Chen
Alteration in skeletal posture between breast reconstruction with latissimus dorsi flap and mastectomy: a prospective comparison study
Joon Seok Lee, Eunhee Park, Jung Ho Lee, Jeeyeon Lee, Ho Yong Park, Jung Dug Yang, Tae-Du Jung
The effect of previous scar on breast reconstruction using abdominal flap: a retrospective analysis of 122 consecutive cases and a strategy to reduce complication rates
Jae-Ho Chung, Hyun-Dong Yeo, Seung Pil Jung, Seung-Ha Park, Eul-Sik Yoon
Expression of PLAG1, HMGA1 and HMGA2 in minor salivary glands tumours
Ida Barca, Chiara Mignogna, Giuseppe Donato, Maria Giulia Cristofaro
Impact of prior cancer history on outcomes in thymoma: a propensity score, population-based study
Shilong Wu, Guilin Peng, Wenhua Liang, Jianxing He
Management of thyrotoxicosis occurring after surgery for Cushing’s disease: a case series
Shenzhong Jiang, Chengxian Yang, Ming Feng, Yong Yao, Kan Deng, Bing Xing, Lin Lu, Huijuan Zhu, Renzhi Wang, Xinjie Bao
Comparative study of two contrast agents for intraoperative identification of sentinel lymph nodes in patients with early breast cancer
Yan Sun, Ligang Cui, Shunmin Wang, Tan Shi, Yunxia Hao, Yutao Lei
Differentiating low and high grade mucoepidermoid carcinoma of the salivary glands using CT radiomics
Michael H. Zhang, Adam Hasse, Timothy Carroll, Alexander T. Pearson, Nicole A. Cipriani, Daniel T. Ginat
Perioperative and short-term oncological outcomes following laparoscopic versus open pancreaticoduodenectomy after learning curve in the past 10 years: a systematic review and meta-analysis
Qingbo Feng, Zechang Xin, Bo Zhu, Mingheng Liao, Wenwei Liao, Yong Zeng
Preoperative endoscopic retrograde biliary drainage increases postoperative complications after pancreaticoduodenectomy compared to endoscopic nasobiliary drainage
Sang Hyup Han, Joo Seop Kim, Ji Woong Hwang, Hae Sung Kim
Near-infrared laparoscopy with indocyanine green for axillary sentinel lymph node biopsy in early breast cancer: preliminary experience of a single unit
Ping Yang, Xi’e Hu, Shujia Peng, Lu Wang, Lin Yang, Yanming Dong, Zhenyu Yang, Lijuan Yuan, Huadong Zhao, Xianli He, Guoqiang Bao
Strategies for the selection of oncoplastic techniques in the treatment of early-stage breast cancer patients
Shengchao Huang, Pu Qiu, Jianwen Li, Zhongzeng Liang, Zeming Yan, Kangwei Luo, Baoyi Huang, Liyan Yu, Weizhang Chen, Yuanqi Zhang
Establishment of a model for predicting sentinel lymph node metastasis in early breast cancer based on contrast-enhanced ultrasound and clinicopathological features
Lina Wang, Juntao Li, Jianghua Qiao, Xiaoxia Guo, Xiaolin Bian, Lanwei Guo, Zhenzhen Liu, Zhenduo Lu
A systematic review and meta-analysis of the effects of general anesthesia combined with continuous paravertebral block in breast cancer surgery and postoperative analgesia
Changsheng Feng, Duo Qian, Changlin Chen
Relationship between inpatient satisfaction and the quality of surgery
Rongyu Shang, Duan Wang, Huifen Cai, Jiafei Chen, Lin Lv, Chunji Huang
Correlation between sonographic features and pathological findings of cervical lymph node metastasis of differentiated thyroid carcinoma
Xiaofeng Wu, Lihong Zhang, Jie Sun, Ying Huang, Enqiao Yu, Dongmei Gu, Wei Wang, Mengyao Sun, Kai Wang, Jie Wang, Mengshang Hu, Mengqi Zhou, Jianxia Liu, Fenglin Dong
A systematic review and meta-analysis of traditional Chinese medicine with chemotherapy in breast cancer
Gang Shi, Dan Yu, Juan Wu, Yanru Liu, Ruizhen Huang, Cheng Shun Zhang

Surgical Technique

Gasless transaxillary endoscopic thyroidectomy for unilateral low- risk thyroid cancer: Li’s six-step method
Yuqiu Zhou, Yongcong Cai, Ronghao Sun, Chunyan Shui, Yudong Ning, Jian Jiang, Wei Wang, Jianfeng Sheng, Zhenhua Jiang, Zhengqi Tang, Wen Tian, Chuanming Zheng, Minghua Ge, Chao Li

Case Report

Total laparoscopic en bloc right hemicolectomy and pancreaticoduodenectomy with transvaginal specimen extraction for locally advanced right colon cancer: a case report
Haipeng Meng, Hui Xu, Xiaoming Wang, Longyi Chen, Fan Yang, Ruichao Geng, Yanling Xu, Gang Yu
A case report of concurrence of aberrant extracranial internal carotid artery and nonrecurrent laryngeal nerve in a patient of advanced thyroid carcinoma invading hypopharynx
Feng Wen, Ruiling Xie, Hong Shen, Enmin Zhao
Immediate breast reconstruction with expander following recurrent lesion resection and exchange to silicon breast implant in a pregnant triple negative breast cancer patient: case report
Yuko Kijima, Munetsugu Hirata, Naomichi Higo, Hiroko Toda, Yoshiaki Shinden, Zenichi Morise, Shoji Natsugoe
Surgical reconstruction of massive scrotal lymphedema associated with hidradenitis suppurativa: a case report
Ziyou Yu, Lingling Sheng, Weigang Cao, Shengli Li, Zhaohua Jiang
Metastasis to breast from ovarian cancer and primary ovarian cancer concurrently diagnosis
Moon Il Lee, Youn Joo Jung, Dong Il Kim, Hyun-June Paik, Seungju Lee, Chang Shin Jung, Jee Yeon Kim, Hyun Yul Kim
Whole-exon sequencing insights into pancreatic synovial sarcoma: a case report
Qijiang Mao, Haoqi Pan, Boqiang Liu, Mei Jin, Guoxiang Fu, Huijiang Shao, Xiaoxiao Fan, Yuelong Liang
Sebaceous carcinoma of the right palate: case report and literature review
Qun Lu, Xiao-Yue Fu, Yi Huang
Angiomyolipoma of the left adrenal gland: a case report and literature review
Yonghua Bai, Lingli Li, Jingjing Zhang, Jie Hu, Yu Yin, Cheng He, Junwei Liu, Heng Liu
Inflammatory myofibroblastic tumor in the pancreatic neck: a rare case report and literature review
Zhe Liu, Guichen Li, Anjiang Gou, Zhihuan Xiao, Yuanhong Xu, Shaowei Song, Kejian Guo, Gang Ma