Vol 9, No 3 (June 2020): Gland Surgery

Original Article

Preliminary study on identification of estrogen receptor-positive breast cancer subtypes based on dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) texture analysis
Hui Wang, Yunting Hu, Hui Li, Yuanliang Xie, Xiang Wang, Weijia Wan
Conserving the lymphatics from the arm using fluorescence imaging in patients with breast cancer at high risk of postoperative lymphedema: a pilot study
Kwang Hyun Yoon, Sung Mook Lim, Bonyong Koo, Jee Ye Kim, Hyung Seok Park, Seho Park, Seung Il Kim, Byeong-Woo Park, Young Up Cho
Nipple-sparing mastectomy for early breast cancer: the importance of intraoperative evaluation of retroareolar margins and intra-nipple duct removal
Rebeca Neves Heinzen, Alfredo Carlos Simões Dornellas de Barros, Filomena Marino Carvalho, Fernando Nalesso Aguiar, Cristiane da Costa Bandeira Abrahão Nimir, Alfredo Luiz Jacomo
A useful landmark to locate the external branch of the superior laryngeal nerve during thyroidectomy
Siu-Kwan Ng, Hok-Nam Li, Jason Ying-Kuen Chan, Eddy W. Y. Wong, Alexander C. Vlantis
The analysis of differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules based on ultrasound reports
Shumei Miao, Mang Jing, Rongrong Sheng, Dai Cui, Shan Lu, Xin Zhang, Shenqi Jing, Xiaoliang Zhang, Tao Shan, Hongwei Shan, Tingyu Xu, Bing Wang, Zhongmin Wang, Yun Liu
Identification of key differentially expressed genes between ER-positive/HER2-negative breast cancer and ER-negative/ HER2-negative breast cancer using integrated bioinformatics analysis
Siyuan Gan, Haixia Dai, Rujia Li, Wang Liu, Ruifang Ye, Yanping Ha, Xiaoqing Di, Wenhua Hu, Zhi Zhang, Yanqin Sun
Breast reconstruction using a laparoscopically harvested pedicled omental flap after endoscopic mastectomy for patients with breast cancer: an observational study of a minimally invasive method
Zi-Han Wang, Pei Xin, Xiang Qu, Zhong-Tao Zhang
Recommendation for laparoscopic ultrasound guided laparoscopic left lateral transabdominal adrenalectomy
Maciej Sebastian, Jerzy Rudnicki
Predicting factors of central lymph node metastases in patients with unilateral multifocal papillary thyroid microcarcinoma
Xin Wu, Binglu Li, Chaoji Zheng, Xiaodong He
Safety of Ligasure exact dissector in thyroidectomy with continuous neuromonitoring: a porcine model
Tzu-Yen Huang, Yi-Chu Lin, Hsin-Yi Tseng, Gianlorenzo Dionigi, Hoon-Yub Kim, I-Cheng Lu, Pi-Ying Chang, Feng-Yu Chiang, Che-Wei Wu
Determining whether surgeons perform thyroid fine-needle aspiration as well as radiologists: an analysis of the adequacy and efficiency of ultrasound-guided fine-needle aspiration performed by newly trained head and neck surgeons and radiologists
Jiaxin Wang, Yanli Zhu, Yuntao Song, Guohui Xu, Hao Yu, Tianxiao Wang, Bin Zhang
Thyroidectomy with energy-based devices: surgical outcomes and complications—comparison between Harmonic Focus, LigaSure Small Jaw and Thunderbeat Open Fine Jaw
Gian Luigi Canu, Fabio Medas, Francesco Podda, Alberto Tatti, Giuseppe Pisano, Enrico Erdas, Pietro Giorgio Calò
The relationship between central lymph node metastasis and the distance from tumor to thyroid capsule in papillary thyroid microcarcinoma without capsule invasion
Mengting Zhu, Weihui Zheng, Yangfeng Xiang, Jialei Gu, Kejing Wang, Jinbiao Shang
Is ultrasonographic evaluation sensitive enough to detect multicentric papillary thyroid carcinoma?
Congqing Lu, Yan Wang, Ming Yu
Downregulation of microRNA-30c-5p was responsible for cell migration and tumor metastasis via COTL1-mediated microfilament arrangement in breast cancer
Bei Pei, Tongyang Li, Qi Qian, Wenqiang Fan, Xiao He, Yulan Zhu, Lingyun Xu
Transperitoneal versus extraperitoneal robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy on postoperative hepatic and renal function
Weishan Lee, Jie Tang, Ailun Li, Yiqi Zhu, Xiaomin Ling, Jing Cang, Shuai Jang, Fang Fang
Quality of life and related risk factors after breast reconstruction in breast cancer patients
Xiaoqing Wang, Kepeng Zhu, Liang Ren, Hanbing Li, Shuai Lin, Xiao Qing, Jinlian Wang
Breast-conserving therapy is safe both within BRCA1/2 mutation carriers and noncarriers with breast cancer in the Chinese population
Xin Huang, Xiu-Yu Cai, Jia-Qi Liu, Wen-Wen Hao, Yi-Dong Zhou, Xiang Wang, Ying Xu, Chang Chen, Yan Lin, Chang-Jun Wang, Yu Song, Qiang Sun

Review Article

Breast augmentation for transfeminine patients: methods, complications, and outcomes
Jenna C. Bekeny, Elizabeth G. Zolper, Kenneth L. Fan, Gabriel Del Corral

Original Article on Robotic Adrenalectomy1

Robotic transperitoneal adrenalectomy from inception to ingenuity: the perspective on two high volume endocrine surgery centers
Murat Ozdemir, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Sahbaz, Cevher Akarsu, Can Uc, Berk Sertoz, Halil Alis, Ozer Makay

Review Article on Robotic Adrenalectomy1

Risk factors for complications after robotic adrenalectomy: a review
Davide Inversini, Livia Manfredini, Federica Galli, Dai Zhang, Gianlorenzo Dionigi, Stefano Rausei
Robotic adrenalectomy: evaluation of cost-effectiveness
Carmela De Crea, Giovanni Arcuri, Francesco Pennestrì, Chiara Paolantonio, Rocco Bellantone, Marco Raffaelli
Current status of robotic adrenalectomy in the United States
Raymon H. Grogan
Robotic adrenalectomy in patients with pheochromocytoma: a systematic review
Florence Bihain, Marc Klein, Claire Nomine-Criqui, Laurent Brunaud
Indocyanine green fluorescence imaging for robotic adrenalectomy
Orhan Agcaoglu, Cemil Burak Kulle, Eren Berber
Single-incision robotic adrenalectomy (SIRA): the future of adrenal surgery?
Orhan Agcaoglu, Salih Nafiz Karahan, Tutku Tufekci, Serdar Tezelman
Outcomes following minimally invasive imagine-guided percutaneous ablation of adrenal glands
Anna Maria Ierardi, Aldo Carnevale, Salvatore Alessio Angileri, Fabio Pellegrino, Matteo Renzulli, Rita Golfieri, Daqi Zhang, Hui Sun, Melchiore Giganti, Gianlorenzo Dionigi, Gianpaolo Carrafiello

Disclosure:

1. The series “Lymphedema” was commissioned by the editorial office, Gland Surgery without any sponsorship or funding. Özer Makay served as the unpaid Guest Editor for the series.