Vol 8, No 5 (October 2019): Gland Surgery

Original Article

Vascular flow on doppler sonography may not be a valid characteristic to distinguish colloid nodules from papillary thyroid carcinoma even when accounting for nodular size
J. Matthew Debnam, Thinh Vu, Jia Sun, Wei Wei, Savitri Krishnamurthy, Mark E. Zafereo, Steven P. Weitzman, Naveen Garg, Salmaan Ahmed
Modified arytenoid muscle electrode recording method for neuromonitoring during thyroidectomy
Peng Li, Qing-Zhuang Liang, Dong-Lai Wang, Bin Han, Xin Yi, Wei Wei
Applications of rib sparing technique in internal mammary vessels exposure of abdominal free flap breast reconstructions: a 12-year single-center experience of 215 cases
Qi Zhang, Qin Xiao, Rong Guo, Bingqiu Xiu, Lun Li, Weiru Chi, Yajia Gu, Jiong Wu
Human papillomavirus infection increases the risk of breast carcinoma: a large-scale systemic review and meta-analysis of case-control studies
Chutong Ren, Kai Zeng, Chujun Wu, Lan Mu, Jiangsheng Huang, Mingming Wang
Volumetric changes of the latissimus dorsi muscle after postoperative chemotherapy in cases of immediate breast reconstruction with an extended latissimus dorsi musculocutaneous flap and implant
Jae Woo Lee, Jung Yeol Seo, Youn Joo Jung, Ki Seok Choo, Min Wook Kim, Tae Seo Park, Yong Chan Bae, Su Bong Nam, Hyun Yul Kim
Multifocal papillary thyroid cancer in children and adolescents: 12-year experience in a single center
Jiaying Chen, Naisi Huang, Qinhai Ji, Yu Wang, Yongxue Zhu, Duanshu Li
Long-term results measured by BREAST-Q reveal higher patient satisfaction after “autoimplant-mastopexy” than augmentation-mastopexy
Lisanne Grünherz, Anna Burger, Pietro Giovanoli, Nicole Lindenblatt
Pedicled local flaps: a reliable reconstructive tool for partial breast defects
Sherif Youssif, Youssef Hassan, Ahmed Tohamy, Samir Eid, Tarek Ashour, Marco Malahias, Haitham Khalil
Optimal intraoperative selection of the projection of silicone breast implant using simplified cotton sizers
Naohiro Ishii, Yumiko Tani, Tomoki Kiuchi, Takahiro Uno, Jiro Ando, Kazuo Kishi
Predictive factors of increased surgical drain output after thyroid lobectomy: a retrospective study
Chih-Yu Chen, Yu-Lung Chiu, Sarina Rajbhandari, Sheng-Yao Cheng, Hung-Che Lin, Yueng-Hsiang Chu, Jih-Chin Lee
Risk factors for high-volume lymph node metastases in cN0 papillary thyroid microcarcinoma
Chunhao Liu, Yuewu Liu, Lei Zhang, Yunwei Dong, Shenbao Hu, Yu Xia, Bo Zhang, Yue Cao, Ziwen Liu, Ge Chen, Zhonghua Shang, Jinbao Yang, Qinghe Sun, Xiaoyi Li
The association between tumor’s location and cervical lymph nodes metastasis in papillary thyroid cancer
Ting-Ting Zhang, Xiu-Zhu Qi, Jian-Ping Chen, Rong-Liang Shi, Shi-Shuai Wen, Yu-Long Wang, Qing-Hai Ji, Qiang Shen, Yong-Xue Zhu, Ning Qu

Review Article

Lipofilling after breast conserving surgery: a comprehensive literature review investigating its oncologic safety
Stephanie Cohen, Yurie Sekigami, Theresa Schwartz, Albert Losken, Julie Margenthaler, Abhishek Chatterjee