Publish Ahead of Print

Original Article

Examination on the necessity of pericardial fat tissue resection in extended thymectomy for myasthenia gravis
Katsuhiro Okuda, Hideo Hattori, Keisuke Yokota, Tsutomu Tatematsu, Tadashi Sakane, Risa Oda, Takuya Matsui, Ryoichi Nakanishi
LRP6 as a biomarker of poor prognosis of breast cancer
Yunke Zhang, Chengchang Shu, Yusufu Maimaiti, Shuntao Wang, Chong Lu, Jing Zhou

Study Protocol

Developing the surgical technique reporting checklist and standards (SUPER): a study protocol
Kaiping Zhang, Yanfang Ma, Qianling Shi, Jinlin Wu, Jianfei Shen, Yulong He, Xianzhuo Zhang, Panpan Jiao, Grace S. Li, Xueqin Tang, Rene Horsleben Petersen, Calvin S.H. Ng, Alfonso Fiorelli, Nuria M. Novoa, Benedetta Bedetti, Giovanni Battista Levi Sandri, Steven Hochwald, Toni Lerut, Alan D.L. Sihoe, Leandro Cardoso Barchi, Sebastien Gilbert, Ryuichi Waseda, Alper Toker, Diego Gonzalez-Rivas, Robert Fruscio, Marco Scarci, Fabio Davoli, Guillaume Piessen, Bin Qiu, Stephen D. Wang, Yaolong Chen, Shugeng Gao