Vol 10, No 4 (April 2021): Gland Surgery

Original Article

Prediction of treatment responses to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer using contrast-enhanced ultrasound
Yunxia Huang, Jian Le, Aiyu Miao, Wenxiang Zhi, Fen Wang, Yaling Chen, Shichong Zhou, Cai Chang
Unilateral axilla-bilateral areola approach for thyroidectomy by da Vinci robot vs. open surgery in thyroid cancer: a retrospective observational study
Ye Zhang, Junze Du, Jing Ma, Jing Liu, Xiang Cui, Juan Yuan, Yi Zhang, Xiaowei Qi, Linjun Fan
Serum HER2 levels predict treatment efficacy and prognosis in patients with HER2-positive breast cancer undergoing neoadjuvant treatment
Wen-Jia Zuo, Min He, Hui Zheng, Yin Liu, Xi-Yu Liu, Yi-Zhou Jiang, Zhong-Hua Wang, Ren-Quan Lu, Zhi-Ming Shao
Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for peritoneal metastasis from breast cancer: a preliminary report of 4 cases
Jun-Hui Yu, Yu Feng, Xin-Bao Li, Cheng-Yan Zhang, Feng Shi, Song-Lin An, Gang Liu, Yan-Bin Zhang, Kai Zhang, Zhong-He Ji, Bing Li, Guo-Jun Yan, Yan-Ping Li, Yan Li
A characterization and prognosis prediction model for primary squamous cell carcinoma of the thyroid
Xingyu Zhang, Gangcai Zhu, Bin Tang, Huimei Huang, Changhan Chen, Siyuan Zheng, Yuting Pu, Yimin Xu, Gang Wang, Donghai Huang, Yong Liu, Xin Zhang
Quality of life in obese patients after thyroidectomy for goiter
Courtney Brooke Shires, Nic Beckmann, Theodore Klug, John D. Boughter Jr
Dual-source dual-energy thin-section CT combined with small field of view technique for small lymph node in thyroid cancer: a retrospective diagnostic study
Shuiqing Zhuo, Jiayuan Sun, Jinyong Chang, Longzhong Liu, Sheng Li
Can we still consider thyroid hyperfunction a protective condition for the onset of thyroid cancer?
Elena Bonati, Stefania Bettoni, Tommaso Loderer, Paolo Del Rio
The systemic immune-inflammation index-based model is an effective biomarker on predicting central lymph node metastasis in clinically nodal-negative papillary thyroid carcinoma
Zeyu Zhang, Fada Xia, Wenlong Wang, Yun Huang, Xinying Li
The current value of quantitative shear wave sonoelastography in parotid gland tumors
Vivian Thimsen, Miguel Goncalves, Michael Koch, Konstantinos Mantsopoulos, Joachim Hornung, Heinrich Iro, Mirco Schapher
Tubeless video-assisted thoracoscopic surgery in mediastinal tumor resection
Weixue Cui, Danxia Huang, Hengrui Liang, Guilin Peng, Mengyang Liu, Run Li, Xin Xu, Jianxing He
Seven-gene signature on tumor microenvironment for predicting the prognosis of patients with pancreatic cancer
Bin Yang, Jinghua Xie, Zhiguo Li, Dan Su, Longfa Lin, Xiaofeng Guo, Zhiqiang Fu, Quanbo Zhou, Yanan Lu
Mutational landscape of thymic epithelial tumors in a Chinese population: insights into potential clinical implications
Hongbiao Wang, Xiaohua Xu, Lan Luo, Chunbing Wang, Zeyong Jiang, Yingcheng Lin
Upregulation of LINC00511 expression by DNA hypomethylation promotes the progression of breast cancer
Chunxiao Liu, Yuting Xu, Xu Liu, Yingqiang Fu, Kaiyuan Zhu, Zhenbo Niu, Jiaxin Liu, Cheng Qian
Comparison of ultrasound-guided puncture drainage and incision drainage for deep neck abscess
Xuejie Fan, Shudong Tao
The significance of coagulation and fibrinolysis-related parameters in predicting postoperative venous thrombosis in patients with breast cancer
Mengyu Pang, Fenglian Zhao, Pengyue Yu, Xiaohua Zhang, Hexin Xiao, Wang Qiang, Hongquan Zhu, Liyan Zhao
The effectiveness of axillary reverse mapping in preventing breast cancer-related lymphedema: a meta-analysis based on randomized controlled trials
Xuhui Guo, Dechuang Jiao, Jiujun Zhu, Hui Xiao, Xin Zhao, Yue Yang, Yajie Zhao, Zhenzhen Liu
The role of ultrasound elastography and virtual touch tissue imaging in the personalized prediction of lymph node metastasis of breast cancer
Jue Wang, Zhifei Ben, Shanshan Gao, Shuyi Lyu, Xiuzhi Wei
Effect of postoperative chemotherapy on blood glucose and lipid metabolism in patients with invasive breast cancer
Aiying Qi, Yanping Li, Susu Yan, Huiying Sun, Meiling Zhao, Yuhui Chen
Expression and significance of estrogen receptor and progesterone receptor in endometrial tissue of patients with intrauterine adhesions
Jing Ge, Yiwen Chen, Hui Yang, Jingxue Zhao, Dongyan Ren, Xiaomei Wu

Case Report

A huge malignant phyllodes tumor of the breast with osteoclast-like giant cells: a case report
Taiyuan Liu, Lili Jiang, Jiasi Li, Jie Sun, Haomeng Li, Jiyue Gao, Sushan Li, Jun Li, Haidong Zhao
Delayed unilateral hematoma after reconstructive and aesthetic breast surgery with implants in Asian patients: two case reports
Jong Ho Lee, Hyun Ki Hong, Won Hwa Kim, Hye Jung Kim, Jeeyeon Lee, Ho Yong Park, Jung Dug Yang, Joon Seok Lee
A rare case of retroperitoneal paraganglioma located in the neck of the pancreas: a case report and literature review
Wenchao Wang, Yunsheng Qin, Huifang Zhang, Kangjie Chen, Zhengtao Liu, Shusen Zheng
Diagnosis and treatment of mediastinal ectopic thyroid tissue with normally located thyroid gland and primary hyperparathyroidism: a case report
Emir Muzurović, Brigita Smolović, Mirjana Miladinović, Damir Muhović, Branko Čampar
Multiple nerve root metastasis of breast carcinoma: a report of two cases
Jing Zhang, Yun-Na Yang, Cang Liu, Yi-Peng Dong, Yan-Lin Zhang
Contralateral axillary lymph node metastasis and molecular changes in second primary breast cancer: a case report
Shuo Li, Fei Xie, Yan Li, Jue Wang, Rui Chen, Qian-Nan Zhu, Xiao-Ming Zha