Vol 11, No 5 (May 2022): Gland Surgery

Original Article

Flexible single port access in transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach
Michael de Cillia, Christian Obrist, Christof Mittermair, Elias Karakas, Helmut Weiss
Determining the benefit of neoadjuvant chemotherapy in reduction of axillary dissection rates in Z0011 trial cohort with high nodal burden
Zhiyan Yan, Adele Wong, Ruey Pyng Ng, Yien Sien Lee, Mei En Annabelle Lim, Lester Chee Hao Leong, John Allen, Geok Hoon Lim
Pancreatic mucinous cystic neoplasms located in the distal pancreas: a multicenter study
Jose M. Ramia, Juan del Rio Martín, Gerardo Blanco-Fernández, Miguel Cantalejo-Diaz, Fernando Pardo, Elena Muñoz-Forner, Alberto Carabias, Alba Manuel-Vazquez, Pedro J. Hernández-Rivera, Isabel Jaén-Torrejimeno, Helga K. Kälviäinen-Mejia, Fernando Rotellar-Sastre, Marina Garcés-Albir, Raquel Latorre, Texell Longoria-Dubocq, Noelia De Armas-Conde, Alejandro Serrablo-Requejo, Sara Esteban Gordillo, Luis Sabater, Mario Serradilla-Martín
Impact of financial support on the prognosis of HER2-positive breast cancer from 2002 to 2020: a prospective cohort from western China
Dan Zheng, Linlin Song, Xu Liu, Xiaorong Zhong, Yuxin Xie, Chengshi Wang, Ping He, Xi Yan, Tinglun Tian, Hong Zheng, Ting Luo
Enteral nutrition provides favorable postoperative outcomes for patients with pseudomyxoma peritonei: a retrospective study
Xuechun Kuang, Guie She, Yanhui Shi, Zhiyou Yang, Jun Li, Zhipeng Zhang
A combination of transcriptome and methylation analyses reveals the role of lncRNA HOTAIRM1 in the proliferation and metastasis of breast cancer
Gui-E Lai, Jian Zhou, Cui-Liu Huang, Cun-Jun Mai, Yi-Mei Lai, Zhi-Qin Lin, Tao Peng, Yuan Luo, Feng-En Liu
Effect of the enhanced recovery after surgery protocol on recovery after laparoscopic myomectomy: a systematic review and meta-analysis
Yulian Chen, Mingru Fu, Guifen Huang, Jiao Chen
Prognostic role of radiotherapy in low-risk elderly breast cancer patients after breast-conserving surgery: a cohort study
Xiaolian Lai, Wei Han, Hanqun Zhang, Jing Hou, Guanghui Wang, Xiaoqing Luo, Xin Li, Qi Wang, Yi Zhang, Hua Wang, Yong Li
Exploring the correlation analysis of immune microenvironment, mutation burden and prognosis of papillary thyroid carcinoma based on Estimate algorithm
Ying Wang, Ying He, Liubin Cao, Xiaoqing Peng, Zhenyong Gu, Jun Yan
Bioinformatics analysis of downstream circRNAs and miRNAs regulated by Runt-related transcription factor 1 in papillary thyroid carcinoma
Jiajie Xu, Guowan Zheng, Haiwei Guo, Kexin Meng, Wanchen Zhang, Ru He, Chuanming Zheng, Minghua Ge
Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of psychological intervention nursing on the quality of life of breast cancer patients
Hanbing Li, Junfeng Li, Xiaoqing Wang, Shuai Lin, Wen Yang, Hui Cai, Xiaofen Feng
Identification and validation of a novel prognostic signature based on transcription factors in breast cancer by bioinformatics analysis
Yingmei Yang, Zhaoyun Li, Qianyi Zhong, Lei Zhao, Yichao Wang, Hongbo Chi
Parameters of dual-energy CT for the differential diagnosis of thyroid nodules and the indirect prediction of lymph node metastasis in thyroid carcinoma: a retrospective diagnostic study
Fu Li, Fuling Huang, Chenmin Liu, Denghua Pan, Xiaoqi Tang, Yan Wen, Zhibai Chen, Yuhong Qin, Junqiang Chen