Case report: identification of ERC1-RET fusion in a patient with pancreatic ductal adenocarcinoma

Jia Ma, Baosheng Wang, Erhong Meng, Xiangpeng Meng