KIF23 promotes triple negative breast cancer through activating epithelial-mesenchymal transition

Wei Jian, Xiao-Chong Deng, Amik Munankarmy, Oyungerel Borkhuu, Chang-Le Ji, Xue-Hui Wang, Wen-Fang Zheng, Yun-He Yu, Xi-Qian Zhou, Lin Fang