Bleomycin sclerotherapy for large diffuse microcystic lymphatic malformations

Lingling Sheng, Ziyou Yu, Shengli Li, Weigang Cao, Zhaohua Jiang