Pancreatoduodenectomy within 2 weeks after endoscopic retrograde cholangio-pancreatography increases the risk of organ/space surgical site infections: a 5-year retrospective cohort study in a high-volume centre

Wensen Chen, Kai Zhang, Zhongheng Zhang, Zipeng Lu, Daoquan Zhang, Juan Liu, Yue Yang, Yinzhi Leng, Yongxiang Zhang, Weihong Zhang, Kuirong Jiang, Guihua Zhuang, Yi Miao, Yun Liu