Surgical reconstruction of massive scrotal lymphedema associated with hidradenitis suppurativa: a case report

Ziyou Yu, Lingling Sheng, Weigang Cao, Shengli Li, Zhaohua Jiang