Whole-exon sequencing insights into pancreatic synovial sarcoma: a case report

Qijiang Mao, Haoqi Pan, Boqiang Liu, Mei Jin, Guoxiang Fu, Huijiang Shao, Xiaoxiao Fan, Yuelong Liang