Evaluation of the body mass index in breast cancer prognosis in a cohort of small-stature overweight patients: multi-center study in China

Xin Tan, Danju Huang, Fan Zhang, Yingzhu Zhao, Mingjian Tan, Hongwan Li, Hengyu Zhang, Ke Wang, Huimeng Li, Dequan Liu, Rong Guo, Shicong Tang