Application of imaging in lymphedema surgical therapies

Xingyi Du, Chunjun Liu