DNAJB4 identified as a potential breast cancer marker: evidence from bioinformatics analysis and basic experiments

Linlong Mo, Jiayou Liu, Ziquan Yang, Xun Gong, Fanlun Meng, Rongyang Zou, Lingmi Hou, Fang Fang