Safety of Ligasure exact dissector in thyroidectomy with continuous neuromonitoring: a porcine model

Tzu-Yen Huang, Yi-Chu Lin, Hsin-Yi Tseng, Gianlorenzo Dionigi, Hoon-Yub Kim, I-Cheng Lu, Pi-Ying Chang, Feng-Yu Chiang, Che-Wei Wu