Supraclavicular lymph node dissection with radiotherapy versus radiotherapy alone for operable breast cancer with synchronous ipsilateral supraclavicular lymph node metastases: a real-world cohort study

Xiang Ai, Minghao Wang, Junyan Li, Ying Hu, Lingmi Hou, Xiaodong Zheng, Yuzhao Yan, Qinwen Pan, Yuting Jin, Wei Liu, Xuanni Tan, Yuan Tian, Yi Zhang, Peng Tang, Jun Jiang